تخفیفات محصولات سایت
سایت شخصی هادی مسیح خواه،تخصصی استعداد تحصیلی و استعداد تحصیلی دکتری

تخفیفات محصولات سایت

این صفحه در تاریخ 26 خرداد ماه به روز خواهد شد.

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پک آموزشی استعداد تحصیلی (جزوه و فیلم کلاسی) به شرح زیر است:


 

                                                                                                  مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پاسخنامه ­های تشریحی استعداد تحصیلی به شرح زیر است:

 

                                                                                                  مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف کارگاه دو روزه استعداد تحصیلی آزمون دکتری به شرح زیر است:

 

                                                                                                  مشاهده جزئیات