تخفیفات محصولات سایت
سایت شخصی هادی مسیح خواه،تخصصی استعداد تحصیلی و استعداد تحصیلی دکتری

تخفیفات محصولات سایت

زمانبندی تخفیفات آزمون ورودی دکتری 97

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پک آموزشی استعداد تحصیلی (جزوه و فیلم کلاسی) به شرح زیر است:

جزوه آموزشی استعداد تحصیلی
 

                                                                                                  مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پاسخنامه ­های تشریحی استعداد تحصیلی به شرح زیر است:

 پاسخنامه آزمون های استعداد تحصیلی

                                                                                                  مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف دوره آموزشی استعداد تحصیلی آزمون دکتری (ترم تابستان) به شرح زیر است. (شروع دوره: 6مرداد)

 

                                                                                                  مشاهده جزئیات