دفترچه های استعداد تحصیلی دکتری
سایت شخصی هادی مسیح خواه،تخصصی استعداد تحصیلی و استعداد تحصیلی دکتری

دفترچه های استعداد تحصیلی دکتری

دفترچه های استعداد تحصیلی دکتری

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 97

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 97

تحلیل اولیه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 97

 

 

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 96

کلید اولیه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96

 

جهت دانلود دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی  استعداد تحصیلی دکتری (سال های 90 تا 97) کلیک کنید.

 

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 95

کلید اولیه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 95

 

 

برای بسته استعداد تحصیلی، سه جلسه کلاس رایگان، به صورت آنلاین برگزار می گردد.

 جهت شرکت در کلاس آنلاین، ویژه بسته جامع استعداد تحصیلی، کلیک کنید.

 

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 94

کلید اولیه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 94

 

 

برای مطالعه بهینه درس استعداد تحصیلی، توصیه میکنم فایل زیر رو حتماً مطالعه کنید:

چگونه برای آزمون استعداد تحصیلی آماده شویم؟  (مطالعه بهینه استعداد تحصیلی)

 

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 93

دفترچه استعدا تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 39

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پزشکی 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 93

 

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 92

دفترچه استعدا تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه  92A

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه  92C

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پزشکی 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 92

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری تربیت بدنی 92

 

 

پاسخنامه استعداد تحصیلی آزمون دکتری، گروه علوم انسانی 92 - 90 (رایگان)

پاسخنامه استعداد تحصیلی کنکور دکتری گروه فنی و مهندسی، سال 90 تا 92 (رایگان)

 

 

دفترچه های استعداد تحصیلی 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پزشکی 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 91

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری تربیت بدنی 91

 

جهت دریافت جزوه استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری، اینجا را کلیک کنید.