تخفیفات محصولات سایت
سایت شخصی هادی مسیح خواه،تخصصی استعداد تحصیلی و استعداد تحصیلی دکتری

تخفیفات محصولات سایت

زمانبندی تخفیفات آزمون ورودی دکتری 97

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پک آموزشی استعداد تحصیلی (جزوه و فیلم کلاسی) به شرح زیر است:


                                                                                                   مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پاسخنامه ­های تشریحی استعداد تحصیلی به شرح زیر است:

 

                                                                                                  مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف  کلاس استعداد تحصیلی آزمون دکتری (کلاس آنلاین در سراسر ایران) به شرح زیر است. (شروع دوره:  شنبه 18 آذر)

                                                                                                  مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف کارگاه دو روزه  استعداد تحصیلی آزمون دکتری  به شرح زیر است. (23 و 24 آذر)

 

                                                                                                  مشاهده جزئیات